ادعا های باب و بها

ردیف عنوان منبع دانلود مشاهده 1 - 7- 5 -88 بهائیت توحید یا شرک
برسی ادعای خدایی باب و بها
وبلاگ : انجمن دختران ضد بهائیت رفسنجان     مشاهده 2 - 12- 5 -88 خدای قرن اتم وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 3 - 14- 5 -88 تلون در عقیده  : نغییر در ادعا وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت مشاهده 4 - 14- 5 -88 هیچ ادعایی ندارم و توبه می کنم وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده                                                

/ 0 نظر / 27 بازدید