میسن ریمی

ردیف عنوان منبع دانلود مشاهده 1- 21-5-88 انشهاب وبلاگ : سراب بهائیت     مشاهده             2- 21-5-88 آغاز اختلاف وبلاگ : سراب بهائیت     مشاهده             3- 21-5-88 طرد ریمی و بهائیان دیگر وبلاگ : سراب بهائیت     مشاهده             4- 21-5-88 اعتراض بهائیان به طرد و اخراج بهائیان طرفدار ریمی وبلاگ : سراب بهائیت     مشاهده             5- 21-5-88 انتصاب یک ایرانی به ریاست و رهبری بهائیان حقیقی
(طرفداران میس ریمی)
وبلاگ : سراب بهائیت     مشاهده                        

/ 0 نظر / 29 بازدید