نجات یافتگان از بهائیت

ردیف عنوان منبع دانلود مشاهده 1- 20-4-88 خاطرات  یک نجات یافته از بهائیت وبلاگ : حقیقت بهائیت دانلود PDF دانلودWORD مشاهده 2- 20-4-88 ناگفته های خانم رئوفی وبلاگ : حقیقت بهائیت دانلود PDF دانلودWORD مشاهده 3- 20-4-88 خاطرات حسن فلاح
نجات یافته از بهائیت وبلاگ : حقیقت بهائیت دانلود PDF دانلودWORD مشاهده 4- 25-4-88 خاطرات چند نجات یافته از بهائیت وبلاگ : بهائیت     مشاهده 5- 25-4-88 سخنراني مبلغ معروف مسلمان شىه ي بهائی
(ادیب مسعودی)
وبلاگ : شنیدنی هایی از بهائیت     مشاهده 6- 25-4-88 مصاحبه با مبلغ معروف مسلمان شده بهائی
(ادیب مسعودی)
وبلاگ : شنیدنی هایی از بهائیت     مشاهده 7 - 7- 5 -88 سخنرانی خانم مهناز رئوفی در شیراز
( آبان 1387 )
وبلاگ : شنیدنی هایی از بهائیت     مشاهده 8 - 7- 5 -88 سخنراني مبلغ معروف مسلمان شىه ي بهائی
ادیب مسعودی در شهرستان مرودشت وبلاگ : شنیدنی هایی از بهائیت     مشاهده 9 - 7- 5 -88 مصاحبه با یک نجات یافته دیگر بهائیت
1 - 2 - 3 -
 4 - لایه های پنهان جاسوسی در بهائیت
5-  خبر چینی بهائیان برای بیگانگان
6-  داستان ازدواج های تشکیلاتی در بهائیت
7-  تشکیلات بهائیت بعد از انقلاب
8-  آزادی از قفس بهائیت
9-  لزوم روشنگری درباره بهائیت
10- بهائیت یک قبیله بزرگ وبلاگ : انجمن دختران ضد بهائیت رفسنجان     1 - 2 - 3
4 - 5 - 6
7 - 8 - 9
10 10 - 12- 5 -88 اعترافات یک بانوی امریکایی بهائی
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     1 - 2 - 3
4 - 5 -6
7 11 - 12- 5 -88 ادیب مسعودی وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 12 - 12- 5 -88 دوستان بهائی بخوانند وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 13 - 12- 5 -88 فضل الله صبحی مهتدی وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 14 - 12- 5 -88 گوشه ای از خاطرات صبحی وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 15 - 12- 5 -88 کلامی از برجسته ترین مبلغ بهائی
میرزا عبد الحسین آواره
وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 16 - 12- 5 -88 حقوق بشری ها پسرم را شکنجه کردند وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 17 - 12- 5 -88 معرفی یک کتاب بسیار جالب و خواندنی وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 18 - 12- 5 -88 نگرشی بر کتاب سایه شوم وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 19 - 12- 5 -88 فضا سازی بهائیان علیه حقائق درون تشکیلات بهائیت
به بهانه افشاگری خانم رئوفی
وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 20 - 12- 5 -88 الیسون مارشال سگذشت یک مطرود بهائی وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 21 - 12- 5 -88 خاطرات جرج فلمینگ 1 - 2 وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     1 - 2 22 - 12- 5 -88 یک سرخورده دیگر از بهائیت وبلاگ : بیائید کمی فکر کنیم     مشاهده 23 - 14- 5 -88 خاطرات بک نجات یافته از بهائیت وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده 24 - 14- 5 -88 دیگر به بهاء و عبد البهاء ایمان ندارم وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده 25 - 14- 5 -88 خاطرات حسین فلاح یک نجات یافته دیگر وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده 26 - 14- 5 -88 اسلام آوردن کاتب مخصوص بهائیت وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده             27 - 21- 5 -88 خاطرات بک برگشته از بهائیت وبلاگ : سراب بهائیت     مشاهده

/ 0 نظر / 22 بازدید